Pro-life odkaz na ďalšom mieste v Prešove

   

 

Pri príležitosti Dňa rodiny sa v prešovskej mestskej časti Solivar objavil nový pro-life banner. Vďačíme za to občianskemu združeniu Tobias, ktoré sa dlhoročne venuje sociálnej a edukačnej práci s deťmi a mládežou. V priestoroch na Solivarkej ul. 60 postupne zriadilo materskú škôlku, komunitné centrum i nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny.

   Týmto bannerom ukazujú, že svoju lásku k deťom rozširujú aj na tie najmenšie – nenarodené deti.

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.