Pro-life stanovište na pútnickom mieste

Tradičná púť detí do mariánskej svätyne v Obišovciach sa konala v deň, ktorý je viac než symbolický. 13. mája 1917 sa zjavila Panna Mária vo Fatime trom pastierikom – deťom. Náš pro-life tím je každoročnou súčasťou tejto akcie. Deti ľahko a ochotne prijímajú krásne posolstvo o úcte k životu od počatia. O krátku reportáž sme požiadali Andreu Fedorovú, tohtoročnú vedúcu nášho tímu:

V sobotu, 13.5. sa konala arcidiecézna púť detí. Deti putovali z Ličartoviec do Obišoviec. Cestou zažili veľa pekných spoločných chvíľ zdolávaním rôznych úloh medzi sebou aj s rodičmi. 

Po príchode na pútnické miesto sa deti mohli zapojiť do aktivít, ktoré pripravili dobrovoľníci Apoštolátu ochrany života. Aktivity aj rozhovory s deťmi a dospelými boli zamerané na ochranu počatého života. Vyrobením srdiečka z tvrdnúcej hmoty, či drevenej paličky so srdiečkom a venovaním deti poďakovali mamke za život. 

Navliekaním 10 korálok vyrobili ruženec a spolu s obrázkom o duchovnej adopcii boli povzbudení k záchrane detí, ktorých mamky váhajú priviesť dieťatko na svet. Keď sa dozvedeli, že až po smrti zistia, komu zachránili život, deti aj ich rodičia zostali milo prekvapení a povzbudení k angažovanosti. 

Na drevenom puzzle si pozreli vývoj človeka od narodenia až po starobu. Zistením skutočnej veľkosti makety 12. týždňového bábätka v mamkinom brušku sa nevedeli vynadívať a pochopiť, že také malé stvorenie je už človekom a že ho niekto dokáže zabiť. Podávali si ho a jedno dievčatko, Dorotka, ho zabalila do vreckovky. Veľmi milý pohľad na detskú citlivosť. 

Aj dospelých zaujala táto tematika. Prichádzali si pre materiály –  letáčiky s modlitbou, či krátkym popisom. Modlitba duchovnej adopcie bola niektorým rodičom známa, no zatiaľ sa nezapojili, tak sme ich k tomu povzbudili. Mamičky sme obdarúvali kartičkou s modlitbou za deti. Boli vďačné.  

Jedna pani učiteľka z prešovskej základnej školy, bola milo prekvapená materiálmi, ktoré zháňala na internete, no nenašla ich nikde. Potešila sa im. Je učiteľkou biológie a chýba jej učebná pomôcka, ktorá by ukázala deťom vývoj človeka, no nie od narodenia, ale od počatia. Zotrvali sme v hlbšom rozhovore, zdieľala zaujímavé postrehy. Kolobeh života zvierat a rastlín je znázornený v kruhu, no človeka by si vedela predstaviť v špirále. V strede počaté dieťa a v odvíjajúcej sa špirále človek od narodenia až po starobu. Špirála by pokračovala, lebo život po smrti nekončí.

O 14:00 hodine približne 1200 detí a dospelých  spoločne slávilo svätú omšu za pokoj vo svete. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup Bernard Bober. Každé dieťa, no nielen ono, túži po láske, ktorá začína v rodine. Bolo krásne hľadieť na rodiny; deti, sprevádzané svojimi rodičmi nielen na pútnické miesto, ale ešte ďalej – k najušľachtilejším hodnotám.  

Andrea