Projekt 9 mesiacov za život očami humenského koordinátora

   Vo Svätom roku milosrdenstva sa aj naša farnosť zapojila do projektu 9 mesiacov za život. V priebehu troch mesiacov sme sa modlili pred bránou nemocnice v Humennom dvakrát týždenne, v utorok a v piatok.Z našej farnosti sa zúčastňovalo modlitieb približne dvadsaťjeden veriacich. Postupne sme si vypracovali harmonogram na celý dekanát Humenné, Snina a gréckokatolícke farností. Bolo nás spolu sedemdesiatdva veriacich, z toho šesť detí a tak sme mohli pokryť všetky pracovné dní v týždni.

   Na modlitbách za život sa zúčastňovali farností: Ohradzany, Udavské, Topoľovka, Zbudské Dlhé, Troch košických mučeníkov, Pod Sokolejom, filiálka Myslina, Humenné VŠS, aj filiálka Brestov, Kamenica nad Cirochou a gréckokatolíci za farnosť Humenné. Z farnosti Dubník prichádzal na modlitby aj duchovný otec Šambronský.

   Iné cirkví pozvanie neprijali, nepodaril sa nám ekumenický rozsah. Boh od začiatku pripravoval ľudí pre toto dielo. Našou zbraňou bola viera, odvaha, dobrá vôľa a láska. Život ukázal, že to nie je málo. Prekonali sme nevedomosť, neistotu, strach. Sme hlasom detí, ktorí sú neviditeľní, ale v nemom výkriku je ich bolesť 700 krát silnejšia.„Je potrebná veľká modlitba za život…“(sv, Ján Pavol II).

   Naša prítomnosť zviditeľňuje Boha. Stali sme tam plagátmi a s ružencom v ruke, s vedomím, že urobíme, čo môžeme a ostatné urobí Boh. Rozdali sme 5 900 letákov, prosili sme o modlitbu a zistili sme, že mnohí pokrstení sa už nemodlia a neveria vo večný život, že Biblia je pre nich knihou ako všetky ostatné. Je potrebná nová evanjelizácia aj v našom meste.

  Prítomnosť pri nemocnici je jednoduchá a vcelku veľmi silná. Viacerým sme boli výčitkou vo svedomí a označovali nás rôznymi prívlastkami, posielali nás do kostola alebo vo svojom rozhorčení aj inde. My sa cítime obohatení. Ovocie našich modlitieb príde.

   Modlitby trvali pred nemocnicou deväť mesiacov. Tento projekt v našom meste sme ukončili ďakovnou svätou omšou na sviatok svätých neviniatok, ktorú celebroval vdp. dekan a koncelebroval gréckokatolícky kňaz otec Šambronský. Vdp. dekan František Mariňák vo svojom príhovore zdôraznil, že „ pôvodom všetkého zla je hriech, vojny i zabíjanie tých najnevinnejších“.„Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho“ (Gn 4,8). „Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby žijúcich. Smrť sa objavuje zo závisti diabla. Sme stvorení na Boží obraz , určeného k plnému a dokonalému životu“ (sv. Ján Pavol II, Evangelium vitae).

   Do 25. marca 2017 ostávame pri nemocnici na modlitbách za život v utorok a v piatok o 10.00 hodine. Pozývame aj Vás. Následne začneme druhý ročník s dennou modlitbou.

   Počas projektu na duchovnej obnove nás posilnil dp. kaplán Lorenzo Pásztor. Sme „svetlo, ktoré svieti do tmy a tmy ho neprijali“. Sme ako maják čo svieti do tmy súčasného sveta, maják stojí a svojím svetlom ukazuje cestu. „Ovocím modlitby je viera, ovocím viery je láska a ovocím služby je pokoj“ (sv. Matka Tereza). Ak príde Pán Ježiš pri druhom svojom príchode vo veľkej sláve, aby nám nepovedal „Čo ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života (Mt 45 b – 46).

Margita Potocká

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.