Projekt Zachráňme životy oslavuje 10 rokov

“Za ten čas sa nám podarilo zachrániť život 128 detí, ktorých mamy pre zložitú životnú situáciu uvažovali o interrupcii,” povedala Mária Demeterová, koordinátorka projektu.

Program núka ženám a ich deťom finančnú i materiálnu pomoc. “Mesačný príspevok má podporiť tehotnú ženu, ktorá sa ocitla v krajnej životnej situácii a je zaskočená neplánovaným a nechceným tehotenstvom,”

Do projektu prispievajú menší aj väčší darcovia, doteraz sa vyzbieralo vyše 305.000 eur, podarilo sa takto poskytnúť pomoc 141 ženám v niektorej z 34 spolupracujúcich organizácií. Tie ženám a matkám v kríze poskytujú pomoc cez ubytovanie, stravovanie či balík sociálnych, zdravotných a poradenských služieb.

“Pracovníci projektu spolu doposiaľ riešili 2140 prípadov žien uchádzajúcich sa o určitý druh pomoci súvisiaci s ich ťažkou situáciou,” povedala Demeterová.

Zaradenie príjemcov finančnej pomoci do systému navrhujú poskytovatelia pomoci a služieb, ale aj gynekológovia, pediatri, iní lekári či sociálni pracovníci. O pomoc môžu požiadať aj priamo ženy. Príjemcovia pomoci majú svoje osobné číslo a anonymné meno, pod ktorým sa prezentujú.
Viac informácií možno nájsť na webe www.zachranmezivoty.sk