Štafeta sv. omší za život a rodinu pokračuje v košickej arcidiecéze

   Už od roku 2012 sa každodenne niekde na Slovensku slúži svätá omša na úmysel: „Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine.“

   V roku 2021 v Košickej arcidiecéze preberáme štafetu v júni. Služba je rozdelená nasledujúcim farnostiam, biskupom a  kňazom v špeciálnej pastorácii.

1. Dušan Škurla (v Seminárnom kostole o 16:30)
2. Ruskov (vo farskom kostole o 18:00)
3. Košice – Šaca (vo farskom kostole o 09:00)
4. Seňa
5. Moldava nad Bodvou (vo farskom kostole o 18:00)
6. Košice – Terasa (v Kostole sv. Gorazda a spol. o 06:15)
7. Bardejov – (v Bazilike sv. Egídia o 06:30)
8. Sabinov
9. Prešov – (v Konkatedrále sv. Mikuláša o 09:00)
10. Pušovce (v Chmeľove o 18:30)
11. Veľký Šariš (v diecéznej svätyni sv. Jakuba o 18:15)
12. Kostoľany nad Hornádom (v Malej Vieske o 08:00)
13. Vranov n/T – (v Kostole sv. Františka o 18:30)
14. Brezovica nad Torysou
15. Stropkov
16. Humenné – (v Kostole Všetkých svätých o 12:00)
17. Snina – Povýšenie Svätého Kríža
18. Veľké Kapušany
19. Michalovce – (v Kostole Narodenia P. Márie o 07:30)
20. Sobrance (v Kostole sv. Vavrinca o 09:30)
21. Trebišov
22. Dušan Škurla (v Seminárnom kostole o 12:00)
23. Vladimír Šosták
24. Ján Urban
25. Mons. Zoltán Pásztor (v Premonštrátskom kostole o 17:00)
26. Mons. Marek Forgáč
27. Mons. Bernard Bober
28. Košice – (v Dóme sv. Alžbety o 15:00)
29. Mons. Bernard Bober
30. Dušan Škurla (v Konkatedrále sv. Mikuláša o 18:00)

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.