Stropkovskí žiaci sa spojili s celosvetovým pro-life projektom

Celosvetová prolife kampaň 40 dní za život sa koná v stovkách miest po celom svete dvakrát ročne – jarná a jesenná kampaň, nepretržitej modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania umelých potratov. V minulom roku sa do tejto kampane originálne zapojila aj Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove.

“Život začína počatím… pričom každá vývojová fáza je rovnako dôležitá a všetky sú na sebe závislé. Aj to sa snažíme odovzdať našim žiakom, a tak sme sa aspoň na diaľku zapojili do projektu 40 dní za život. 

V jednotlivých triedach či školskej kaplnke sa od 28.9.2016 do 6.11.2016 modlili modlitbu kampane a dennodenne aktualizovali zamyslenia kampane. Žiaci si mohli doplniť svoje vedomosti o vývoji bábätka v mamkinom brušku, vypočuť informácie súvisiace s tehotenstvom i potratom, ako aj samotnou kampaňou.

Celú našu akciu sme uzavreli vedomostnou súťažou pre žiakov 7. – 9. ročníka. Veríme, že sa nám touto aktivitou podarilo odovzdať pravdu o existencii života od počatia a zjednotiť s tými, čo aktívne podporili kampaň 40 dní za život.” – uviedla PhDr. Martina Lukáčová, zodpovedná za výchovu k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.