Svätý Gerard Majella v Ohradzanoch

   Svätý Gerard Majella, bol juhotalianský mladík, člen rehoľnej rodiny redemptoristov, ktorý zomrel 29-ročný (1726 – 1755). Bol to výnimočne obdarovaný mystik, ktorý sa od detstva prejavoval mimoriadnou láskou k tomu, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Otca (porov. Kol 3, 1). Žil v prostých vonkajších okolnostiach ako vyučený krajčír a neskôr rehoľný brat – najčastejšie v službe vrátnika.

   Čoskoro vážne ochorel a zomrel. Jeho životné postoje azda stručne vystihuje nápis na tabuľke, ktorú si nechal počas choroby zavesiť na vonkajšiu stranu dverí svojej cely: “Tu sa plní, čo Boh chce.” Podrobnejší životopis svätého Gerarda Majellu si môžete prečítať TU.

Sv. Gerard je patrónom

matiek;

žien v požehnanom stave;

šťastného pôrodu;

bezdetných, ktorí prosia o dar dieťaťa;

chorých;

dobrej spovede.

   S jeho životom sú spojené viaceré udalosti, ktoré dokumentujú jeho zvláštnu pomoc pri narodení detí. Po smrti sv. Gerarda je jeho pomoc a príhovor potvrdený množstvom svedectiev. Širší historický kontext, v ktorom treba vnímať spojitosť sv. Gerarda s privádzaním detí na svet si môžete prečítať na stránke slovenských redemptoristov.

Telo sv. Gerarda Majellu je uložené v juhotalianskom sanktuáriu v Materdomini.

Od 6. októbra 2019 sa relikvia sv. Gerarda (časť kosti) nachádza aj v košickej arcidiecéze, vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ohradzanoch (okr. Humenné).

Miestny duchovný otec Vincent Pristáš pozýva všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach spojených s tehotenstvom, ale tiež dlhodobo chorých, aby si prišli s vierou uctiť relikviu svätého divotvorcu.

Liturgická spomienka sv. Gerarda Majellu je 16. októbra. 

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.