liečba neplodnosti

S novým pohľadom na bezdetnosť

V Bardejovských Kúpeľoch sa počas predĺženého víkendu stretlo 15 bezdetných párov. Po vedením skúsených lektorov objavovali nové dimenzie svojho “problému”.

Read more

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.