farmaceutická konferencia

Z hĺbky duše farmaceuta

V Košiciach sa konala 6. bioetická konferencia pre farmaceutov. Odznelo šesť osobných príbehov a prezentácia o potratovej tabletke ako novej výzve pre slovenských farmaceutov.

Read more

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.