Úrad pre apoštolát ochrany života sa nasťahoval do nových priestorov

Po krátkej rekonštrukcii sme 15. januára 2017 požehnali naše nové priestory
v budove Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.
Slúžia predovšetkým ako kancelária úradu, ako miesto na stretnutia a
porady. Zároveň je to miesto kontaktu s verejnosťou.
Miestnosť sa nachádza na prízemí. Treba vstúpiť cez Teologickú
fakultu, Hlavná 89. Tu sa už nachádzajú smerové tabule k úradu.

Odporúčame dohodnúť si stretnutie vopred. Najlepšie telefonicky na
čísle 0917 350 146.

Ste vítaní!

o. Dušan Škurla
koordinátor

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.