V Bajerove si v dušičkovom čase osobitne pripomenuli potratené deti

  V stredu, 6. novembra 2019, počas dušičkovej oktávy sme vo farnosti Bajerov slávili sv. omšu so spomienkou na deti, ktoré zomreli skôr ako sa stihli narodiť. Naše modlitby boli prednášané aj za ich rodičov, za zdravotníkov, za všetkých nás, aby sme si každý život ctili, ďakovali zaň Darcovi všetkých darov a šírili kultúru života každý v prostredí, v ktorom sa nachádza.

Ďakujem nášmu duchovnému otcovi za slová povzbudenia. Teším sa z viacerých spolupracovníkov, ktorí pomáhali s tematickou výzdobou kostola.

Informoval: Katarína Vidová, farská pro-life koordinátorka, Bajerov

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.