V Kobylách požehnali hrobového miesto pre potratené deti

V predvečer Dušičiek, 1. novembra 2021, sa na miestnom cintoríne v obci Kobyly  konalo požehnanie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením.

Z požiadavky miestnej rodiny Lukáčovej na pochovanie ich bábätka vzniklo v obci Kobyly v roku 2020 hrobové miesto aj pre nenarodené detičky. Do dnešného dňa sú v maličkej hrobke okrem ich dieťatka Jána-Márie, pochované ešte ďalšie dve deti, chlapček Dávidko a dievčatko Anettka.

Toto hrobové miesto slávnostne požehnal o. Dušan Škurla – koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze. Na požehnaní bola prítomná i rodina Lukáčová, duchovný otec farnosti Patrik Šarišský a starosta obce Ing. Jozef Šoltys.

Pochovávať mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva. Symbolicky sa  preto zhotoviteľ tohto krásneho diela, pán kamenár Majirský, spolu so starostom obce a obecným zastupiteľstvom, rozhodli umiestniť pomník práve vedľa obrazu Božieho milosrdenstva. Telá týchto detí sú uložené v malých drevených urničkách v betónovej bunke. Hrob má kapacitu 16 miest.

Táto obecná investícia nie je len symbolom pamiatky na deti, ktoré zomreli pred narodením. Je to reálne uctenie si ich tiel a zároveň miesto, kde môžu prichádzať ich rodičia, ostatní  príbuzní, neznámi ľudia a modliť sa za ne. Dôležité je, aby sme ani na tieto deti nezabúdali. Veď sú súčasťou našich rodín.

Silvia Petrašková