V Košiciach je pripravené dôstojné miesto na pochovávanie najmenších detičiek

   Za prítomnosti zástupcov ekumenických spoločenstiev z Košíc i Mukačeva bol 8. novembra 2016 v metropole Východu požehnaný hrob, kde budú môcť pochovať rodičia svoje dieťa, ktoré zomrelo pred narodením.

   Hrobové miesto vzniklo v spolupráci Farnosti Kráľovnej pokoja Košice-Juh, Úradu pre apoštolát ochrany života a Aliancie za život, o.z.. ako konkrétny príspevok k sláveniu Roka milosrdenstva. Na náhrobnom kameni je vyobrazená hra farebných vlákien, ktoré predstavujú rozvíjajúci sa život ako činnosť Boha Stvoriteľa.

   Dielo je doplnené citátom 139 žalmu: “Utkal si ma v živote mojej matky.”

   Požehnanie hrobu začalo o 14:00 ekumenickou bohoslužbou slova v obradnej sieni verejného cintorína. Slávnosti predsedal košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč, kázal Mons. Milan Chautur, košický eparcha.

   Hrobové miesto je pripravené na užívanie. Všetky potrebné inštrukcie sa nachádzajú na stránke: hrobovemiesto.detike.eu

 

Počas bohoslužby slova zaznelo evanjelium o skutkoch milosrdenstva

 

Účastníkom sa prihovoril aj gynekológ MUDr. Peter Lukčo

 

Mons. Milan Chautur odhaľuje nový hrob

 

Mons. Marek Forgáč požehnáva hrob

Leave A Comment

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.