V Košiciach sme zavŕšili celotýždňové slávenie Dňa počatého dieťaťa.

Vďaka nášmu tímovému nasadeniu sme mohli muffinom a stužkou obdariť 3300 Košičanov, ktorým sme pripomenuli jedinečnú udalosť ich počatia.

Leave A Comment