V Raslaviciach odhalili Pamätník nenarodeným deťom

Medzi nami je mnoho žien a matiek, ktoré nosili pod svojím srdcom dieťatko. Nestihlo mať domov na tejto zemi, no zrodilo sa pre nebo…

 

Všetkým ktorí dokážu prejaviť súcit patrí vďaka a tým, čo pomôžu ešte väčšia. Za podporu a pomocnú ruku pri realizácii tohto projektu ďakujeme pánovi starostovi Marekovi Rakošovi, rímskokatolíckemu farárovi o. Ivanovi Jakubíkovi a evanjelickej farárke Mgr. Erike Kaňuchovej. Po predložení návrhu obecnému zastupiteľstvu a schválení príspevku, sme sa mohli pustiť do práce, ktorej výsledkom je inštalácia pamätníka nenarodených detí v areáli Rímsko-katolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Raslaviciach.

 

Všetkým, ktorí akýmkoľvek pričinením prispeli k vzniku Pamätníka nenarodených detí a ich mená sme neuviedli patrí veľké ĎAKUJEM.

 

 

Kameň posväteného pamätníka nesie nápis: “Niektoré zomreli pre nedostatok lásky, iné napriek tomu, že boli túžobne očakávané.”

 

 

Požehnanie pamätníka sa konalo 2.11.2016, v nádhernej atmosfére podvečera dňa spomienky na všetkých verných zosnulých po svätej omši, za účasti o. Dušana Škurlu diecézneho koordinátora apoštolátu ochrany života, ktorý predsedal sv. omši, ako aj obradu požehnania a v prítomnosti veriacich rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi.

Sme presvedčení, že sa toto miesto stane zastávkou mnohých matiek, ktoré venujú tichú modlitbu svojmu nenarodenému dieťatku. Aby si každá matka a otec mohli uvedomiť, aký vzácny dar od Boha je každé dieťa, ktorému je dovolené prísť na tento svet.

 

Informoval: Mgr. Lenka Paľová, iniciátorka diela

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.