V Sabinove ponúkajú každomesačné sv. omše za život.

Dňa 15.6.2018 sme v Sabinove odštartovali sv. omše „ZA ŽIVOT“. Chcem sa poďakovať, hlavne Bohu, že požehnal toto dielo aj v našom sabinovskom dekanáte. Tiež p. dekanovi Cichému, že túto výzvu prijal, a zároveň aj p. kaplánovi Liškovi, že sa toho ujal.

V homílii p. kaplán vyzdvihol dôležitosť života, nie len počatých a nenarodených detí, ale života vôbec až po obdobie staroby. Poukázal na dôležitosť požehnania, ktoré tak silno všetci potrebujeme. Zvlášť vyzdvihol Božie pozvanie, aby sme boli spoluúčastníkmi na jeho diele a boli ochotný plniť jeho vôľu. Poukázal, že nie žena má právo rozhodovať o živote svojho dieťaťa, lebo je to nezaslúžený dar, ktorý dostala žena od Boha. Pozvaný je aj manžel, ktorého Boh použil na uskutočnenie svojho plánu.

Nesmieme zabúdať, že na prvom mieste je Boh, ktorý má byť k tomu pozvaný ako prvý a len on sám môže rozhodnúť o našom živote. Iste, máme slobodnú vôľu, ktorú Boh rešpektuje. Oplatí sa vstúpiť s ním do neznáma, lebo s ním ešte nikto nezablúdil.
plagat omse sabinov

Po sv. omši p. kaplán požehnal tehotné mamičky, ktorým po boku stáli manželia a ich ďalšie deti. V našej farnosti tak požehnal desať tehotných mamičiek, ktoré mali z toho radosť a cítili silu požehnania. Už v Starom zákone sa píše o dôležitosti a sile požehnania. Preto aj naši starí rodičia a naši rodičia nám žehnajú a dávajú požehnanie pri každej príležitosti, zvlášť pri odchode z domu.

Aj preto pri najbližšej sv. omši ZA ŽIVOT dňa 20.7.2018 budeme prosiť o požehnanie pre rodičov a starých rodičov. Vždy nám boli a sú dobrými príkladmi vo výchove. Prosme aj za nich, aby mali oni veľa chuti do života v starobe.

Je dobré, aby sme pri každej sv. omši (nielen ZA ŽIVOT) boli pripravení pristúpiť k sv. prijímaniu, aby milosti, ktoré dostaneme cez kňaza, sa zúročili. Požehnanie potrebujeme všetci bez ohľadu na vek a pohlavie.Veď aj stará múdrosť hovorí „BEZ BOŽIEHO POŽEHNANIA, MÁRNE ĽUDSKÉ NAMÁHANIA.“

Informovala :Valéria Jaklovská

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.