Víkendová oáza pre bezdetné páry

V spolupráci Úradu pre apoštolát ochrany života a občianskeho združenia Plodar sa po tretíkrát uskutočnilo v Bardejovských kúpeľoch stretnutie bezdetných párov – od 18. do 20. októbra 2019.

Biblický leitmotívom víkendovky bol príbeh bezdetného Abraháma, ktorý “s vierou poslúchol, keď bol povolaný,… išiel a ani nevedel, kam ide.” (Hebr 11, 8)

Počas víkendu sa desiatim manželským párom prihovorili viacerí lektori s témou, ktorá sa dotýka bezdetnosti: Ľudmila Dydňanská predstavila Ročné obdobia menštruačného cyklu. Manželia Onuferovci – bývalí účastníci víkendovky a aktuálne očakávajúci narodenie prvého dieťaťa – predstavili 5 fáz smútenia na pozadí svojho bezdetného manželstva. Napokon manželia Palkovci opísali svoju cestu manželstva, zavŕšenú štvornásobnou adopciou!

V programe nechýbal čas pre zdravotne vychádzky na čistom kúpeľnom vzduchu, mužské a ženské diskusné fórum i veľa neformálnych rozhovorov. Penzión ponúkol aj výborné podmienky na stíšenie a modlitbu. Vzácnou hodnotou je vytvorenie nových vzťahov naprieč Slovenskom!

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúsenosti, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych. Pomáha spoločne objavovať skryté pramene lásky uprostred vyschnutých území.  

Najbližšia víkendovka je plánovaná na jeseň 2020