Víkendová oáza pre bezdetných manželov

   V diecéznom centre Augustineum sa v dňoch 27. – 29. októbra 2017 konalo duchovno-relaxačné stretnutie pre bezdetné páry. Desať párov z rôznych kútov Slovenska spolu s organizačným tímom zdieľali svoje životné príbehy a skúsenosti.

   Piatok večer bol zameraný na posilnenie manželského puta. Sobotu dopoludnia sa účastníkom prihovorila psychologička Katarína Gromošová a predstavila päť fáz smútenia. V druhom bloku predstavila problematiku adopcie, ktorú obohatila vlastným svedectvom osvojenia troch detí.

   Popoludnie bolo venované stresu ako faktoru, ktorý môže ovplyvňovať plodnosť mužov a žien. Večerný sobotný program sa páry rozdelili a zamýšľali sa nad špecifickým prežívaním bezdetnosti u mužov a žien.

   Počas celého víkendu bol program popretkávaný duchovnými prvkami, so zavŕšením pri nedeľnej sv.omši.

   Účastníci ako “dar na cestu” čerstvo vydanú knižôčku krížovej cesty, ktorú pripravila členka nášho tímu – Alexandra Hollá.

Všetci záujemcovia si ju môžu objednať mailom: plodar.sk@gmail.com

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.