Prezidentka SR urobila posledný krok v odmietnutí Istanbulského dohovoru

   Po viac ako dvoch rokoch vytrvalej osvety a modlitieb, po neuveriteľných troch hlasovaniach Slovenského parlamentu, ktoré zakaždým dosiahli ústavnú väčšinu, prezidentka Slovenskej republiky pristúpila k vytúženému kroku: 5. marca 2020 oznámila rade Európy, že Slovenska republika Istanbulský dohovor neratifikuje.

   “Ďakujeme všetkým, ktorí sa angažovali a hlavne všetkým, ktorí sa modlili. Neuveríte, ale sú to už roky, čo  sa chodili ľudia modliť ruženec každý piatok pred okresné úrady a vydržali. Tu je ovocie! Nemožné sa stalo možným.

Ďakujeme otcom biskupom, predstaviteľom všetkých kresťanských cirkví za ich skutočne ekumenický bratský prístup a spoločné stanovisko k Istanbulskému dohovoru. Ďakujeme celému tímu Slovenského dohovoru za rodinu, špeciálne otcovi Marošovi Kuffovi.

Ďakujeme poslancom všetkých strán, ktoré to nevzdali a trikrát hlasovali proti Istanbulskému dohovoru. Tieto rozhodnutia ostanú v pamäti ako tie najlepšie rozhodnutia parlamentu. Ďakujeme pani prezidentke za zaslanie listu Rade Európy.

Po týždni požiadame Radu Európy, či túto skutočnosť vyznačila v listine podpisov a ratifikácií na svojej stránke a uvidíme! Ak áno, vec je uzatvorená!” – odkázal verejnosti JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD. z Aliancie za rodinu

   Osobitne patrí vďaka miestnym skupinám v košickej arcidiecéze , ktoré sa zapojili do iniciatívy Slovenského dohovoru za rodinu – v Košiciach, Prešove, Michalovciach, Trebišove, Humennom, Bardejove, Hervartove.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.