V Sobranciach bol vytvorený spoločný hrob pre potratené deti

Spoločný hrob pre potratené deti je pomocou pre rodičov, aby svoje dieťa úctivo pochovali. Slovenská legislatíva to umožňuje od roku 2005. Proces pochovania však naďalej zostáva náročný, keďže v hre je krátkosť času, subjektívny stres rodičov vyplývajúci zo samotnej straty dieťaťa, predsudky spoločnosti a iné.

Niekoľkoročný sen sobraneckých pro-life aktivistov sa stal skutočnosťou. Spoločný hrob je zavŕšením vynikajúcej spolupráce dôležitých subjektov, ktoré na diele participujú: Farnosť sv. Vavrinca; Magistrát mesta, sochár Ján Kováč, viacerí sponzori a množstvo podporovateľov.

Hrob sa nachádza vedľa prístupovej cesty k domu smútku na Cintoríne v Sobranciach. Suchá a teplá jeseň umožnila, aby prípravne práce rýchlo napredovali. Hoci ide o tzv. spoločný hrob, vonkajšou veľkosťou sa nelíši od ostatných hrobov.

Keďže v danej lokalite zvykne hladina podzemnej vody vystúpiť poriadne vysoko, do hrobu bola inštalovaná vodotesná vrstva. Pozostatky budú do hrobu ukladané v plastových urnách. Každá urna bude označená identifikačným štítkom. Správcom hrobu Rímsko-katolícka farnosť sv. Vavrinca. Tu sa treba obrátiť a dohodnúť náležitosti ohľadom pohrebu. Prípadne sa možno obrátiť na Linku pomoci: 0907 917 490.

Hrob je dokončený a požehnaný, pripravený na pochovávanie. Na hrobe zatiaľ chýba umelecká plastika. Pracuje na nej sobranecký sochár Ján Kováč. Bude umiestnená na zadnej časti vodorovnej dosky.

Pri príležitosti požehnania hrobu vznikla v spolupráci s Rádiom Lumen rádiová relácia. Prináša výpovede kľúčových aktérov o zrode spoločného hrobu v Sobranciach.

Samotné požehnanie hrobu sa konalo v sobotu, 5. novembra 2022. Slávnosť začala v Kostole sv. Vavrinca, kde sa na sv. omši o 10:30 zhromaždili kňazi dekanátu Sobrance, predstavitelia mesta a samosprávy, pozvaní hostia i mnohí farníci. Sv. omšu celebroval o. Dušan Škurla z Úradu pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze.

Po presune na cintorín sa prítomným prihovorila iniciátorka projektu pani Alžbeta Kušnírová a slovami vďaky pozdravila všetkých ochotných podporovateľov.

Hrob je určený pre potratené deti bez ohľadu na vierovyznanie rodičov. Pre veriacich i neveriacich. Pre Sobrančanov i pre najbližšie okolie. Hrob je v pravom slova zmysle službou pre občanov mesta, službou pre deti, ktoré zomreli pred narodením i pre ich rodičov, ktorí sú zasiahnutí hlbokým smútkom a práve pomenovanie a pochovanie dieťaťa tento smútok významne zmierňuje a uzdravuje.

Pri hrobe sa nachádza tabuľa. Približuje podobu a posolstvo umeleckého diela, ktoré bude v blízkej dobe inštalované priamo na hrobe.

Požehnaním bol hrob daný do riadneho užívania. Preto sa v meste a na okolí začala distribúcia bulletinu, ktorú informuje o možnosti pochovania potrateného dieťaťa v novovytvorenom hrobe.

Zoznam ostatných hrobov a pamätníkov pre potratené deti v košickej arcidiecéze sa nachádza TU.