Vo Svidníku vznikol monumentálny pamätník a hrob pre potratené deti

Po takmer trojročnom úsilí bolo 26. júna 2020 vo Svidníku odhalené jedinečné dielo. Na mestskom cintoríne bol požehnaný pamätník a hrob pre potratené deti. Pamätník pre tie, ktoré zostanú nepochované. Hrob pre deti, ktoré sa rodičia  odhodlajú pochovať.

Výstavbu diela inicioval a realizoval pán Marek Fek pod zastrešením Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín (SPODMAR). Nad povrchom hrobu sa týči súsošie, ktorého autorom je Mgr. Art. Martin Hudaček.

Slávnosť odhalenia hrobu mala podobu ekuemnickej bohoslužby, na ktorej sa zúčastnili duchovní rímsko a gréckokatolíckej cirkvi spolu so zástupcami pravoslávnej cirkvi. 

Prvá časť bohoslužby prebiehala v Dome smútku.  Prítomným sa v kázni prihovoril o. Dušan Škurla.

Druhá časť sa odvíjala pri samotnom hrobe. Po požehnaní hrobu sa prítomným prihovoril autor súsošia, primátorka mesta Marcela Ivančová, riaditeľ úradu prešovského VÚC Fabián Novotný a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Hrob sa nachádza bezprostredne pri vstupe do areálu cintorína. Je k dispozícii pre deti rodičov zo Svidníka, ale i širšieho okolia bez ohľadu na náboženskú či národnostnú príslušnosť.

Na webovej stránke Spoločnosti priateľov detí, mládeže a rodín je zverejnená fotogaléria prípravných prác , ale najmä dôležité kontakty pre rodičov, ktorí potratili dieťa a potrebujú ho pochovať.

Udalosť bohato zdokumentovali aj regionálne média, napr. TU a TU.  

Svidnický projekt môžete podporiť aj finančne – prevodom na účet verejnej zbierky SK92 0200 0000 0029 6079 7191

Zoznam ostatných pietnych miest v košickej arcidiecéze pre potratené deti sa nachádza TU.

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.