Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa 2020

25. marec je Dňom počatého dieťaťa. Odkazuje nás k ochrane nenarodených detí i k zamysleniu a vďačnosti nad momentom vlastného počatia. Žiaľ, kvôli epidémii koronavírusu, sme v roku 2020 nútení zrušiť takmer všetky plánované iniciatívy, ktoré sa viažu na toto slávenie.

Na diaľku nás pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa pozdravuje o. arcibiskup Bernard Bober slovami:

“Boh je prameňom všetkého života. A práve život sme dostali od Boha ako najväčší dar. Dnes slávime sviatok Zvestovania Pána. Pripomíname si udalosť, keď Boží posol zvestoval Panne Márii správu, že sa stane matkou Spasiteľa, Božieho Syna. Tento deň je zároveň Dňom počatého života. Slávime fakt, že Boží Syn sa počal v lone Panny Márie, vzal si z nej telo a stal sa človekom. Už len tým samotným sviatkom dávame najavo, že Boh si váži ľudský život, že sa stal jedným z nás. Toto Božie konanie nás naučilo, aby sme si vážili každý ľudský život, a že ľudský život treba chrániť nielen od narodenia, ale už od chvíle jeho počatia až po prirodzenú smrť.”
Celý príhovor si môžete vypočuť TU.

Prinášame Vám aj vám video-odkaz o. Dušana Škurlu, koordinátora Apoštolátu ochrany života v našej arcidiecéze.

https://www.youtube.com/watch?v=04yWh6TRyxI&feature=youtu.be