Beh Košice - Vysoká n. U

Beh Košice – Vysoká nad Uhom. Ako sa zrodil?

Martin Horňák je iniciátorom štafetového diaľkového behu S Ankou za život. Myšlienka dozrela po slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej. Podrobnosti opisuje v krátkom rozhovore.

Read more
Bioetická konferencia pre farmaceutov

Pre farmaceutov: bioetická konferencia o hormonálnej antikoncepcii sa bude konať “na diaľku”

4. ročník konferencie reaguje na 60. výročie uvedenia antikoncepčnej tabletky na trh (1960 – 2020)

Read more

Prešov sa zapojil do celosvetovej kampane 40 dní za život

Mladé prešovské pro-life spoločenstvo sa ako prvé v košickej arcidiecéze zapojilo do celosvetového projektu 40 dní za život.

Read more
S Ankou za život

Blíži sa tretí ročník štafetového behu S Ankou za život

26. septembra 2020 bežci vytvoria 100-kilometrovú reťaz s odkazom chrániť ľudskú dôstojnosť.

Read more
Prešov za život, o.z.

Prešovské pro-life spoločenstvo získalo právnu subjektivitu

Po piatich rokoch rôznorodých pro-life aktivít vzniká v Prešove občianske združenie Prešov za život. O rozhovor sme požiadali jeho predsedu Mgr. Petra Palka.

Read more

Pomoc pre osoby zranené skúsenosťou umelého potratu

Potratenému dieťaťu nedokážeme vrátiť pozemský život. No môžeme a potrebujeme obnoviť náš vzťah k nemu, k sebe, rodine i Bohu.

Read more

Pozývame na 4. víkendovku pre bezdetné páry v Bardejovských Kúpeľoch

Bude sa konať v Bardejovských Kúpeľoch od 23. do 25. októbra 2020. Počet účastníkov je obmedzený.

Read more

Vo Svidníku vznikol monumentálny pamätník a hrob pre potratené deti

Vo Svidníku bol zriadený druhý spoločný hrob na území košickej arcidiecézy, ktorý bude slúžiť na pochovávanie potratených detí

Read more

Aj Váš pozemok môže byť pro-life!

Rastie počet uvedomelých pro-liferov, ktorí na osvetu neváhajú využiť každú príležitosť.

Read more

25.marec 2020 – 25 rokov Evangelium vitae

25. marca 1995 Ján Pavol II. uverejnil encykliku Evangelium vitae (Evanjelium života) o hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života

Read more

Copyright © Apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze 2020. | Dizajn: lifestarter creative. Všetky práva vyhradené.